Gazeteci CV örnekleri, gazetecilik mesleğini icra etmek isteyen ve gerekli niteliklere sahip olan

kimselerin iş bulma sürecine son derece yardımcı olmaktadır. Gazeteci CV örneği, gazetecilik mesleğini icra etmek isteyen kimselerin tüm yetkinliklerini, almış olduğu eğitim ve sertifikaları, deneyimlerini ve referanslarını bünyesinde bulundurarak iş bulma sürecini oldukça hızlandırmaktadır.

Gazetecilerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gazetecilik, bir olayı veya gündeme dair bir konuyu inceleyerek, objektif bir şekilde halka sunma mesleğine verilen terimdir. Gazeteciler basın sektöründe çalışmaktadır. Gazetecilik, dört yıllık bir lisans derecesi gerektirir. Gazetecilik okumak istiyorsanız 64 seçeneğiniz var. Bu bölümü başarıyla tamamlayan Gazeteci unvanını kazanır. Gazetecilik bölümünün amacı; eğitimli personeli basın alanına getirmektir. Gazeteciler televizyon, radyo gibi pek çok kuruluşta çalışabilirler. Haberlerin belirli prosedürler çerçevesinde araştırılıp raporlanması gazetecilerin görevidir. Aynı zamanda gazeteciler bir televizyon ve radyo kurumuna bağlı olmaksızın web sitelerinde ve diğer platformlarda da içerik yayınlamayı tercih edebilirler.

Gazeteciler, demokratik değerleri ve insan haklarını ihlal eden hiçbir şeyi yayınlamamalıdır. Okuyucuların ve izleyicilerin programın doğasını anlayabilmeleri için haber, yorum ve görüş arasında net bir ayrım olmalıdır. Basın, masumiyet karinesine saygı göstermeli ve bir mahkeme kararı suçluluğu kanıtlamadıkça suçlayıcı materyal yayınlamaktan kaçınmalıdır. Bekleyen bir davada, iddialar ve savunmalar adil ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Şüpheli ve mahkûmların yakınları, işlenen suçlarla açıkça ilgili olmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça vurgu yapmamalıdır. Çocukların karıştığı suçlarda, şüpheli, sanık, hükümlü, tanık, mağdur veya 18 yaşından küçük mağdurların isim ve fotoğrafları yayınlanamaz ve bu çocuklarla yapılan röportajlar kişinin veya diğer kişilerin rızası dışındadır. Cinsel dokunulmazlık, kadın ve çocuk istismarı ile ilgili suçlarda mağdurun tam adı ve fotoğrafı yayınlanmamalıdır. Kimliğini ortaya çıkaran yayınlardan kaçınılmalıdır. Bir kişinin eylemlerinin veya suçlarının ırk, ulusal köken, dini veya mezhepsel inançlar, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, engellilik veya olaya atfedilebilecek diğer herhangi bir özelliğe dayandığını alenen önermemelidir. Yapılan haberleri, görüşleri ve yorumları öne çıkarmaya çalışmamalıdır. Söz konusu olayla doğrudan ilgili hiçbir şey oluşturmalıdır. Ayrıca tıp alanında, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemlerin veya ilaçların kullanımını teşvik edecek yayınlar yapılmamalıdır.

Gazeteciler İçin CV Hazırlama Süreci Nasıl Yürütülmelidir?

Gazeteci CV hazırlama süreci tüm yetkinliklerin, deneyimlerin ve alınmış olan eğitimlerin en iyi şekilde yansıtılacağı bir şekilde yürütülmelidir. Bu noktada hazır gazeteci CV örneği şablonlarından yararlanılabilir. Çünkü bu şablonlar tüm gereksinimleri içeriğinde barındırarak gazeteci adaylara büyük kolaylıklar sağlar. Üstelik gazeteci CV indir seçeneği ile dilediğiniz şablonu Word dosyası şeklinde bilgisayar ya da telefonunuza indirebilir, CV düzenle kolaylığı ile üzerinde oynamalar yapabilirsiniz.

Hazır CV oluştur seçeneği ya da CV hazırla seçeneği ile en ideal özgeçmişe sahip olabilir ve iş bulma sürecinizi hızlandırabilirsiniz.


WhatsApp